top of page

FÖRLAGET FÖR BARNSAMTAL

Hej och välkomna till Konsladden – förlaget för barnsamtal. Varför heter vi "Konsladden"? Jo, det är ju kontakten eller sladden som vuxna alltid tjatar om: "Akta kon .. sla .. dden". Hur som helst: Vi skapar böcker för vuxna för barn som har det knorvigt i livet.

Hej och välkomna till Konsladden – förlaget för barnsamtal. Varför heter vi "Konsladden"? Jo, det är ju kontakten eller sladden som vuxna alltid tjatar om: "Akta kon .. sla .. dden". Hur som helst: Vi skapar böcker för vuxna för barn som har det knorvigt i livet. Illustration Lisa Rydberg. Konsladden.se
VÅR IDÈ

VÅR IDÉ

Att utifrån berättelsen och samtalets kraft
skapa böcker som inspirerar
OM OSS

OM OSS

Konsladden Barnboksförlag bildades 2015
av Inger Ekbom och Robert Malmkvist

Inger Ekbom, författare, socionom, leg. psykoterapeut och handledare har stor erfarenhet av att möta och samtala med barn om svåra upplevelser och situationer. Hon har aktivt varit med om att utveckla det stöd vi idag i Sverige erbjuder barn som växer upp i utsatta miljöer, som barn i familjer där någon har missbruksproblem eller barn som upplevt våld i sina familjer. Metoderna finns beskrivna i två böcker på andra förlag; ”När mamma eller pappa dricker” och ”och han sparkade mamma – Trappanmodellen för barn som bevittnat våld”.

Hon har skrivit flera uppskattade barnböcker om ämnen som inte alltid är lätta att prata om. Böcker som barn både kan läsa själva och eller tillsammans med en vuxen.

 

2011 fick hon Allmänna Barnhuset stora pris med motivering: ”att hon på ett kunnigt, engagerat och uthålligt sätt för fram de utsatta barnens röst och gör dem synliga mitt ibland oss…. Hennes arbete präglas av kunskap, klokskap, realism och barnets perspektiv som ledstjärna”.


Idag arbetar Inger på 1825 – terapicenter för unga vuxna som leg.psykoterapeut och verksamhetsutvecklare. Tidigare arbetade hon vid Stockholms Stadsmission som verksamhetsutvecklare och psykoterapeut. Hon har även arbetat på Rädda Barnen samt BUP Stockholm. Hon är kursledare för utbildning i Trappan-modellen på Marie Cederschiöld Högskola.

Robert Malmkvist, bokförläggare – med en lång karriär från bokförlagen Rabén & Sjögren, Atlantis och Page One Publishing – är Konsladdens projekt- och produktionsledare med utbildning från Grafiska Institutet och Publishing Institute i Denver, CO, USA.

BÖCKER

BÖCKER

Först några känslofigurer ur boken "Vad är det som gör dig så ledsen?"
Arg!!!
Arg! Ur boken Vad är det som gör dig så ledsen – En modell för barnsamtal av Inger Ekbom. Konsladden.se
Glad!
Glad! Ur boken Vad är det som gör dig så ledsen – En modell för barnsamtal av Inger Ekbom. Konsladden.se
Ledsen ...
Ledsen ... Ur boken Vad är det som gör dig så ledsen – En modell för barnsamtal av Inger Ekbom. Konsladden.se
Baba.jpg
För Stockholms Stadsmission
RÖSTER FRÅN BABA

En metodbok i arbetet med unga som flytt ensamma till Sverige och lever utanför samhällets stöd.

År 2017 beviljades Stockholms Stadsmission medel från Arvsfonden till det treåriga projektet "Röster från Baba". Projektet kan ses som en förlängd arm till verksamheten Baba. Denna bok dokumenterar projektet vars syfte har varit att utveckla metoder och förhållningssätt så att deltagarna på olika sätt och på egna villkor kan beskriva sin situation och berätta om hur det är att leva helt eller delvis utanför samhällets stöd. Boken bygger på deltagarnas egna berättelser både i ord och bild.

FÖRFATTARE: Inger Ekbom

PROJEKTLEDARE: Helena Wihlborg

HÄFTAD: 60 sidor, illustrerad

UTGIVEN: Oktober 2020

Boken Skilda vägar – När föräldrar flyttar isär. Av Inger Ekbom. Illustrationer Maria Källström. Konsladden.se
För Stockholms Stadsmission
SKILDA VÄGAR

När föräldrar flyttar isär

Skilda vägar – när föräldrar flyttar isär handlar om hur det kan kännas när ens föräldrar skiljer sig. Vi får följa syskonen Sally och Jonas och deras tankar och funderingar kring hur livet kommer att se ut efter den stora förändringen.

FÖRFATTARE: Inger Ekbom

ILLUSTRATÖR: Maria Källström

INBUNDEN: 32 sidor, illustrerad

UTGIVEN: Oktober 2016

ISBN: 978-91-982308-3-3

Boken Skattkartans hemlighet – Den mystiska Ålemstenen av Inger Ekbom. Konsladden.se
För Stockholms Stadsmission
SKATTKARTANS HEMLIGHET

Den mystiska Ålemstenen

Att berätta och fantisera väcker lust och nyfikenhet. Skatt-kartans hemlighet är resultatet av mötet mellan föräldrar och barn som tillsammans åt, ritade och berättade i en Hälso- och Berättargrupp på Unga Station, en av Stockholms Stadsmissions verksamheter för barn och föräldrar.

FÖRFATTARE: Inger Ekbom

ILLUSTRATÖR: Collage: Robert Malmkvist

HÄFTAD: 16 sidor, illustrerad

UTGIVEN: September 2015

ISBN: 978-91-982308-0-2

För att arbeta med barn- och föräldragrupper

En komplett handledning med arbetsblad och förslag på gruppträffar för Hälso- och Berättargrupper.

FÖRFATTARE: Inger Ekbom

ILLUSTRERAD: Collage och arbetsblad

HÄFTAD: 36 sidor, illustrerad

UTGIVEN: April 2017

ISBN: 978-91-982308-4-0

För Stockholms Stadsmission
En handledning till boken om den mystisk Ålemstenen av Ingera Ekbom. Konsladden.se
EN HANDLEDNING TILL BOKEN OM DEN MYSTISKA ÅLEMSTENEN

Att kunna erbjuda barn och föräldrar stödsamtal för att göra det som pågår i barnets liv pratbart och mer begripligt betyder mycket för att barns upplevelse av världen och sig själv. Boken beskriver konkret hur samtal med barn, från tre år och uppåt, kan läggas upp. Den innehåller även förslag på teman, bilder och övningar.

FÖRFATTARE: Inger Ekbom

ILLUSTRATIONER: Barnteckningar, foton, collage

HÄFTAD: 32 sidor, illustrerad

UTGIVEN: Oktober 2015. Andra upplagan september 2017.

ISBN: 978-91-982308-1-9

VAD ÄR DET SOM
GÖR DIG SÅ LEDSEN?

En modell för barnsamtal

Boken Vad är det som gör dig så ledsen – En modell för barnsamtal av Inger Ekbom. Konsladden.se
För Stockholms Stadsmission / Unga Station

Bor du här? är berättelsen om Malles möte med Liselott, som inte har någonstans att bo. Malle fyller snart år och han vill att alla ska komma på hans kalas. Conrad är bjuden, men hur blir det med Liselott?

FÖRFATTARE: Inger Ekbom och Pia Poppelin

ILLUSTRATIONER: Lisa Rydberg

MJUKBAND: 32 sidor, illustrerad

UTGIVEN: Maj 2017

ISBN: 978-91-982308-2-6

För Stockholms Stadsmission

Malle möter med Liselott

Boken Bor du här? av Inger Ekbom och Pia Poppelin. Illustrationer Lisa Rydberg. Konsladden.se
BOR DU HÄR?
Boken Pejjes många frågor – Tiggare, längtan och mobiltelefoner av Inger Ekbom. Illustrationer Emma Göthner. Konsladden.se
Av Inger Ekbom på annat förlag
PEJJES MÅNGA FRÅGOR

Tiggare, längtan och mobiltelefoner

Pejje är en pojke som just börjat skolan och har huvudet fullt av tanker. Varför sitter människor en hel dag på gatan? En bok om vår samtid, om det som alla ser men tycks ha så svårt att prata om, ur ett observant och frågvist barnperspektiv.

FÖRFATTARE: Inger Ekbom

ILLUSTRATÖR: Emma Göthner

INBUNDEN: 48 sidor, illustrerad

UTGIVEN: Maj 2016

FÖRLAG: Bonnier Carlsen

ISBN: 978-91-638-8933-2

KONTAKT
Boken Zanna söker svar – En bok om stora frågor av IngerEkbom. Illustrationer Cecilia Nabo. Konsladen.se
Av Inger Ekbom på annat förlag
ZANNA SÖKER SVAR

- en bok om stora frågor

Zanna, snart tio år, har flyttat till en ny stad med sin mamma och börjat på en ny skola. Hon funderar över stora och viktiga frågor: Om vänskap, rädsla, pengar och framtid. Hur kommer hennes liv att bli? Frågor som berör oss alla och som barn ofta har behov av att prata om.

FÖRFATTARE: Inger Ekbom

ILLUSTRATÖR: Cecilia Nabo

MJUKBAND: 32 sidor, illustrerad

UTGIVEN: 2011

FÖRLAG: Gothia Förlag

ISBN: 978-91-7205-824-8

Boken ... och han sparkade mamma ... av Inger Ekbom och Ami Arnell. Illustrationer Tomas Boström. Konsladden.se
Av Inger Ekbom på annat förlag
...OCH HAN SPARKADE MAMMA...

Trappanmodellen i möte med barn som bevittnat våld

En handbok i hur man praktiskt kan arbeta med barn som upplevt våld i familjen. Huvuddelen av boken är en beskrivning av arbetsmodellen "Trappan"och vänder sig till socialarbetare, psykologer, kuratorer och andra som arbetar professionellt med barn och möter barn som upplevt våld i familjen.

FÖRFATTARE: Inger Ekbom och Ami Arnell

ILLUSTRATÖR: Tomas Boström

SPIRALBAND: 96 sidor, illustrerad

UTGIVEN: 1999, Tredje upplagan 2010

FÖRLAG: Gothia Förlag

ISBN: 978-91-7205-714-2

En handbok om att arbeta i grupp med barn och ungdomar till alkoholister. Med förslag till 23 gruppträffar med exempel på lämpliga samtal, övningar, lekar, rollspel m.m. Den vänder sig till socialarbetare, psykologer, skolkuratorer eller de som arbetar professionellt med barn på annat sätt.

FÖRFATTARE: Inger Ekbom och Ami Arnell

ILLUSTRATÖR: Eva Lindén

HÄFTAD: 148 sidor, illustrerad

UTGIVEN: 1994, Andra upplagan 1996, Tredje upplagan 2005

FÖRLAG: Rädda Barnens Förlag

ISBN: 978-91-89366-85-9

Av Inger Ekbom på annat förlag

En handbok om att arbeta i grupp med barn till alkoholister

Boken När mamma eller pappa dricker av Inger Ekbom och Ami Arnell. Illustrationr Eva Lindén. Konsladden.se
NÄR MAMMA ELLER PAPPA DRICKER...

KONTAKT

Har du frågor? e-posta oss nedan!

Ditt mail har skickats!

bottom of page